Optagelse 

For at blive optaget på uddannelsen, skal ansøgeren være 25 år eller derover.
Ansøgeren skal desuden have mindst tre års erhvervserfaring indenfor sin grunduddannelse eller anden relevant erhvervserfaring.
 
Man kan optages på kvote 1, 2 eller 3.
 

Kvote 1

Ansøgere med relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter (fx psykolog, læge, sygeplejerske, lærer, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog) kan optages på uddannelsen efter efterfølgende praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring.
 

Kvote 2

Ansøgere med lang eller mellemlang videregående uddannelse på minimum professonsbachelor-niveau fra anden faggruppe og med minimum tre års relevant erhvervserfaring kan optages på dispensation på uddannelsen på baggrund af skriftlig ansøgning og personlig samtale, hvis det herefter skønnes at ansøgerens motivation, erfaring, modenhed og erhvervserfaring er tilstrækkelig til, at ansøgeren kan profitere af uddannelsen på tilfredsstillende vis og kan opfylde uddannelsens krav.
 

Kvote 3

Ansøgere tilhørende andre faggrupper, men med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision og med minimum tre års relevant erhvervserfaring kan optages på dispensation på uddannelsen på baggrund af skriftlig ansøgning og personlig samtale, hvis disse tilsammen godtgør ansøgerens motivation, erfaring, modenhed som tilstrækkelig til, at ansøgeren kan profitere af uddannelsen på tilfredsstillende vis og kan opfylde uddannelsens krav.
 
Der kan gives merit for anden relevant erfaring af minimum tre års varighed inden for ledelse, personaleudvikling, socialt eller pædagogisk arbejde, undervisning el.lign. af såvel lønnet som ulønnet karakter.
 
I alle tilfælde vil der blive lagt vægt på ansøgerens motivation for at deltage i uddannelsen.
 
 
Ansøgerne skal desuden kunne dokumentere viden om eller erfaring i psykologiske og terapeutiske emner fra fx kurser eller erhvervsarbejde.
Personer, som helt mangler sådan viden eller baggrund, eller som skønnes ikke at kunne profitere af undervisningen, optages ikke på uddannelsen.
 
Der vil blive lagt vægt på en god faglig og personlighedsmæssig sammensætning af holdet.

 
Ansøgningsfrist

Der er ikke planlagt oprettelse af nye hold.
​Er du interesseret i at deltage på specialeuddannelsen - dvs. at du allerede har en grunduddannelse fra et andet institut - kan du indsende en ansøgning.
​Det er en forudsætning for optagelse, at du har kendskab til neuroaffektiv psykoterapi eller SE-terapi (Somatic Experiencing).
Det store hyggelige undervisningslokale er klar til nye studerende
Kontakt os her
Du er altid velkommen til
at kontakte os på telefon
20 777 091
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Nordisk Institut for Psykoterapi | Enggaardsgade 68 | 9000 Ålborg | Tlf 20 777 091 | nordiskpsykoterapi@gmail.com